Pracovní skupina TZVZ vytvořila pracovní verzi Dotazníku stavby, který bude řešen jako internetový formulář.


Základní informace o dotazníku

Dotazník stavby bude řešen jako internetový formulář s nastaveným způsobem zápisu údajů a jejich používání, včetně filtrování, tak aby bylo použití co nejpřínosnější.Více v přílohách.

List akce - přílohy

- návrh

- komentář

Pracovní verze z 2012.04.12 pro diskusi

Pro pracovní skupinu Transparentní zadávání veřejných zakázek (PS TZVZ ČKA) zpracovali ing. arch. Ladislav Kuba (úvodní návrh), ing. arch. Martin Tomáš, ing. arch. Petr Lešek (závěrečná redakce)