Činnost skupiny převedena na PS Legislativa a PS Soutěže.


Hlasováním představenstva ČKA dne 11. února 2014 byla zrušena pracovní skupiny Transparentní zadávání veřejných zakázek.

Představenstvo ČKA odsouhlasilo převedení činností PS na pracovní skupiny ČKA Legislativa a  Soutěže.