Metodický pokyn pro výběr zhotovitele projektu veřejné stavby s uplatněním soutěže o návrh a navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění


Doporučený rozsah a obsah soutěžního návrhu v závislosti na předpokládaných investicích - PDF

Vzor výzvy k jednacímu řízení bez uveřejnění - DOC

Vzor výzvy a zadávacích podmínek ke zpracování architektonického / urbanistického / urbanisticko - architektonického návrhu a k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - DOC