Pracovní skupina pro UDRŽITELNOST v ČKA považuje za důležité reflektovat jednu z největších výzev naší planety a naší profese poslední doby - celosvětovou deklaraci OSN v oblasti životního prostředí a změny klimatu.

Složení PS

Předseda: Petr Lešek

Členové: Tomáš Jiránek, David Mareš, Pavel Martinek, Jiří Michálek, Osamu Okamura, Tomáš Popelínský, Jana Pyšková, Adam Rujbr, Jan Soukup, Josef Tlustý

Koordinace: Kateřina Slaná


Nástin práce PS Udržitelnost ke stažení zde.

7 tezí ČKA pro udržitelnou architekturu ke stažení zde.

Komentář Josefa Tlustého k návrhu 7 tezí ke stažení zde.

Buildings as a Climate Change Solution White Paper ke stažení zde.

 

Pracovní skupina pro UDRŽITELNOST v ČKA považuje za důležité reflektovat jednu z největších výzev naší planety a naší profese poslední doby - celosvětovou deklaraci OSN v oblasti životního prostředí a změny klimatu. Stavebnictví hraje významnou roli emisí oxidu uhličitého (CO2) jenž má významný dopad na změnu klimatu, naše prostředí či naše životy. V rámci navrhování staveb se nejedná o jednoduchý́ proces a vstupuje zde do hry celá řada protichůdných požadavků. Pokud máme stavět udržitelné domy a budovy budoucnosti, plánovat města, pečovat o krajinu, bude to vyžadovat spolu s našimi klienty posun v našem chování.

 Pracovní skupina si v tomto roce klade za cíl:

  • Zvyšovat povědomí o těchto mimořádných událostech v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti ve vztahu k naší profesi.
  • Stanovit zásady zmírňování změny klimatu a biologické rozmanitosti jako klíčového měřítka úspěchu našeho odvětví, ať se jedná o novostavby či rekonstrukce.
  • V neposlední řadě bude podrobně monitorovat a vyjadřovat se k nově vznikající legislativě na poli udržitelnosti v souladu s Politikou architektury a stavební kultury, kterou dne 14. ledna 2015 schválila vláda.
  • Zahájit spolupráci napříč odbornou společností, sdílení znalostí a důvěryhodných informací, které  jsou pro úspěch těchto cílů klíčové.

 

Petr Lešek

Petr Lešek
předseda PS Udržitelnost

Tomáš Jiránek

Tomáš Jiránek
člen PS Udržitelnost

David Mareš

David Mareš
člen PS Udržitelnost

Pavel Martinek

Pavel Martinek
člen PS Udržitelnost

Jiří Michálek

Jiří Michálek
člen PS Udržitelnost

Tomáš Popelínský

Tomáš Popelínský
člen PS Udržitelnost

Jana Pyšková

Jana Pyšková
členka PS Udržitelnost

Osamu Okamura

Osamu Okamura
člen PS Udržitelnost

Adam Rujbr

Adam Rujbr
člen PS Udržitelnost

Jan Soukup

Jan Soukup
člen PS Udržitelnost

Josef Tlustý

Josef Tlustý
člen PS Udržitelnost