Pracovní skupina pro UDRŽITELNOST v ČKA považuje za důležité reflektovat jednu z největších výzev naší planety a naší profese poslední doby - celosvětovou deklaraci OSN v oblasti životního prostředí a změny klimatu.

Složení PS

Předseda: Patrik Hoffman

Členové: Osamu Okamura, Tomáš Jiránek, David Mareš a Jiří Michálek

Trvalý host: Petr Velička

 

Koordinace: Marek Job,

 

Pracovní skupina pro UDRŽITELNOST v ČKA považuje za důležité reflektovat jednu z největších výzev naší planety a naší profese poslední doby - celosvětovou deklaraci OSN v oblasti životního prostředí a změny klimatu. Stavebnictví hraje významnou roli emisí oxidu uhličitého (CO2) jenž má významný dopad na změnu klimatu, naše prostředí či naše životy. V rámci navrhování staveb se nejedná o jednoduchý́ proces a vstupuje zde do hry celá řada protichůdných požadavků. Pokud máme stavět udržitelné domy a budovy budoucnosti, plánovat města, pečovat o krajinu, bude to vyžadovat spolu s našimi klienty posun v našem chování.

 

Pracovní skupina si v tomto roce klade za cíl:

Zvyšovat povědomí o těchto mimořádných událostech v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti ve vztahu k naší profesi.

Stanovit zásady zmírňování změny klimatu a biologické rozmanitosti jako klíčového měřítka úspěchu našeho odvětví, ať se jedná o novostavby či rekonstrukce.

V neposlední řadě bude podrobně monitorovat a vyjadřovat se k nově vznikající legislativě na poli udržitelnosti v souladu s Politikou architektury a stavební kultury, kterou dne 14. ledna 2015 schválila vláda.

Zahájit spolupráci napříč odbornou společností, sdílení znalostí a důvěryhodných informací, které  jsou pro úspěch těchto cílů klíčové.

Patrik Hoffman

Patrik Hoffman
předseda PS

Petr Velička

Petr Velička
trvalý host PS

Tomáš Jiránek

Tomáš Jiránek
člen PS

Osamu Okamura
člen PS

David Mareš
člen PS

Jiří Michálek

Jiří Michálek
člen PS Udržitelnost