Pracovní skupina pro UDRŽITELNOST v ČKA považuje za důležité reflektovat jednu z největších výzev naší planety a naší profese poslední doby - celosvětovou deklaraci OSN v oblasti životního prostředí a změny klimatu.

Složení PS

Předseda: Petr Lešek

Členové: Patrik Hoffman, Tomáš Jiránek, David Mareš, Jiří Michálek, Osamu Okamura, Josef Tlustý, Petr Velička

Koordinace: Marek Job,


Nástin práce PS Udržitelnost ke stažení zde.

7 tezí ČKA pro udržitelnou architekturu ke stažení zde.

Komentář Josefa Tlustého k návrhu 7 tezí ke stažení zde.

 

31.3.2021 proběhl OTTA k tématu udržitelnost v architektuře. Více informací.

22. 1. 2021 proběhl EB Meeting, EU Taxonomyprezentace ke stažení.

Recommendation to the European Commission and the Sustainable Finance Platform - Market feedback from testing the proposed EU Taxonomy Technical Screening Criteria for Buildings (v .pdf), více informací na webu DGNB – Deutsche Gesellschaft fur Nachbariges Bauen


Pracovní skupina pro UDRŽITELNOST v ČKA považuje za důležité reflektovat jednu z největších výzev naší planety a naší profese poslední doby - celosvětovou deklaraci OSN v oblasti životního prostředí a změny klimatu. Stavebnictví hraje významnou roli emisí oxidu uhličitého (CO2) jenž má významný dopad na změnu klimatu, naše prostředí či naše životy. V rámci navrhování staveb se nejedná o jednoduchý́ proces a vstupuje zde do hry celá řada protichůdných požadavků. Pokud máme stavět udržitelné domy a budovy budoucnosti, plánovat města, pečovat o krajinu, bude to vyžadovat spolu s našimi klienty posun v našem chování.

 Pracovní skupina si v tomto roce klade za cíl:

  • Zvyšovat povědomí o těchto mimořádných událostech v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti ve vztahu k naší profesi.
  • Stanovit zásady zmírňování změny klimatu a biologické rozmanitosti jako klíčového měřítka úspěchu našeho odvětví, ať se jedná o novostavby či rekonstrukce.
  • V neposlední řadě bude podrobně monitorovat a vyjadřovat se k nově vznikající legislativě na poli udržitelnosti v souladu s Politikou architektury a stavební kultury, kterou dne 14. ledna 2015 schválila vláda.
  • Zahájit spolupráci napříč odbornou společností, sdílení znalostí a důvěryhodných informací, které  jsou pro úspěch těchto cílů klíčové.

Slovníček pojmů pro udržitelnost

Evropská komise pro ekonomiku a sociální věci společně s Evropskou radou architektů vydali základní slovník pojmů pro udržitelnost zejména v architektuře. Doporučujeme jej pozornosti všech pro ujasnění si základních definic v tomto náročném tématu. Ke stažení zde.

Petr Lešek

Petr Lešek
předseda PS Udržitelnost

Patrik Hoffman

Patrik Hoffman
člen PS Udržitelnost

Tomáš Jiránek

Tomáš Jiránek
člen PS Udržitelnost

David Mareš
člen PS Udržitelnost

Jiří Michálek

Jiří Michálek
člen PS Udržitelnost

Osamu Okamura
člen PS Udržitelnost

Josef Tlustý

Josef Tlustý
člen PS Udržitelnost

Petr Velička

Petr Velička
člen PS Udržitelnost