Pracovní skupina „Urbanismus“ (PSU) se věnuje vazbám a poloze autorizovaných osob (AO) v celé šíři procesu územního plánování. Spektrum AO, zastoupených v pracovní skupině, umožňuje též sledovat a koordinovat systémové vazby na krajinu, ekologii. V gesci PS je také téma městských architektů (MA).

Složení PS

------------------------------------------------------------------------------

Městský architekt >>

--------------------------------------------------------------------------------

Milan Košař

Milan Košař
předseda pracovní skupiny ČKA

Jaromír Hainc

Jaromír Hainc
člen pracovní skupiny ČKA

Vladimír Mackovič

Vladimír Mackovič
člen pracovní skupiny ČKA

Ivan Plicka

Ivan Plicka
člen pracovní skupiny ČKA

Vlasta Poláčková
členka pracovní skupiny ČKA

Hana Zachová

Hana Zachová
člen pracovní skupiny ČKA

Václav Zůna

Václav Zůna
člen pracovní skupiny ČKA

Stašek Žerava

Stašek Žerava
člen pracovní skupiny ČKA