Metodický pokyn s uplatněním soutěže o návrh a navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění. Pracovní text ČKA, který je určen zejména pořizovatelům územně plánovací dokumentace - úřadům územního plánování a obcím.


 

METODICKÝ POKYN PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE ÚZEMNÍHO PLÁNU S UPLATNĚNÍM SOUTĚŽE O NÁVRH A NAVAZUJÍCÍHO JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

 

Metodický pokyn - celkový pracovní text ČKA včetně všech příloh - verze v pdf

Příloha 1. - Schéma výběru

Příloha 2. - Vzor soutěžních podmínek architektonické/urbanistické soutěže o návrh - verze v doc

Příloha 3. - Vzorová výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění - verze v doc

Příloha 4. - Orientační tabulka pracnosti a minimálních cen územních plánů

Příloha 5. - Smlouva o dílo na vyhotovení územního plánu - aktualizuje se

Příloha 6. - Obsah dokumentace územního plánu - aktualizuje se s novelou zákona

Příloha 7. - Standard výkonů projektových prací v rámci územního plánu - aktualizuje se s novelou zákona