Funkce

členka pracovní skupiny ČKA

Kontakt

Ing. arch. Vlasta Poláčková
K Červenému vrchu 845/2b
160 00 Praha 6

(+420) 235 355 180
(+420) 607 212 543
up24polackova@volny.cz