Pracovní skupina má za cíl podporovat a rozvíjet znalosti a vědomosti o architektuře na všech stupních vzdělávání a zároveň podporovat celoživotní vzdělávání architektů i zaměstnanců státní správy. Speciální zřetel je věnován vysokým školám s výukou architektury, územního plánování a krajinářské architektury, včetně vedení diskusní platformy grémia děkanů těchto škol a také spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Členové spolupracují rovněž na vzájemném uznávání vzdělání (nostrifikace) a v oblasti požadavků na vzdělání vyžadovaných pro výkon profese autorizovaných osob i s Ministerstvem pro místní rozvoj.

Složení PS

Předseda: Ladislav Lábus
Členové: Lenka Burgerová, Radek Kolařík, Regina Loukotová, Zdeněk Trefil

Koordinace: Ludmila Ševčíková

Pracovní skupina byla založena v roce 2005.


 

Ladislav Lábus

Ladislav Lábus
předseda PS Vzdělávání

Lenka Burgerová
členka PS Vzdělávání

Radek Kolařík

Radek Kolařík
člen PS Vzdělávání

Regina Loukotová

Regina Loukotová
členka PS Vzdělávání

Zdeněk Trefil

Zdeněk Trefil
člen PS Vzdělávání