Pracovní skupina má za cíl podporovat a rozvíjet znalosti a vědomosti o architektuře na všech stupních vzdělávání i sledovat a podporovat rozvoj vysokých škol v oblasti vzdělávání Architektura a urbanismus. Hlavní zřetel je věnován zejména vysokým školám s výukou architektury, územního plánování a krajinářské architektury i spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Členové pracovní skupiny spolupracují rovněž s Autorizační radou ČKA při vzájemném uznávání vzdělání, žádostech o vyjádření při akreditačních řízeních či žádostech o zařazení na Seznam škol s uznaným a příbuzným vzděláním v autorizačních oborech spravovaných komorou.

Složení PS

Předseda: Ladislav Lábus
Členové: Lenka Burgerová, Mikuláš Hulec, Radek Kolařík, Regina Loukotová, Klára Salzmann, Zdeněk Trefil

Koordinace: Ludmila Ševčíková

Pracovní skupina byla založena v roce 2005.


 

Ladislav Lábus

Ladislav Lábus
předseda PS Vzdělávání

Lenka Burgerová
členka PS Vzdělávání

Mikuláš Hulec

Mikuláš Hulec
člen PS Vzdělávání

Radek Kolařík

Radek Kolařík
člen PS Vzdělávání

Regina Loukotová

Regina Loukotová
členka PS Vzdělávání

Klára Salzmann

Klára Salzmann
členka PS Vzdělávání

Zdeněk Trefil

Zdeněk Trefil
člen PS Vzdělávání