Funkce

členka PS Vzdělávání

Kontakt

PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D.
+420 224 356 331
[email protected]