Zápisy ze společného jednání grémia představitelů vysokých škol architektonických, krajinářských a územně plánovacích a zástupců pracovní skupiny pro vzdělávání České komory architektů.