Portrait

Funkce

člen PS Zahraniční aktivity

Bio

Odborné studium na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě architektury (VUT FA Brno) ukončil v roce 1983. Projektovou praxi započal v roce 1984 ve Stavoprojektu Brno, Atelieru 01 vedeném Ing. Arch. Viktorem Rudišem. Od roku 1987 pracoval v podniku Drupos Brno, v atelieru Ing. Arch Pavla Šrubaře. Samostatnému projektování se věnuje od roku 1990, nejprve jako samostatný architekt, později od roku 1991 spolu s ing. Jiřím Prachařem a Ing. Jaroslavem Suchým ve sdružení „Nový dům“. V roce 1997 vznikla Architektonická kancelář Borák – Boráková. V roce 1996 započala spolupráce s firmou Architekti Hrůša & Pelčák, Atelier Brno s.r.o. Od roku 1999 je Dalibor Borák spolu s Tomášem Dusem spolumajitelem firmy „Dobrý Dům s.r.o.“. Je jedním ze zakládajících členů České komory architektů, byl zvolen do dozorčí rady, kde působil dva roky jako předseda. Dále byl zvolen do představenstva komory kde působil pět let jako místopředseda, pět let jako předseda ČKA. Je zakládajícím členem Centra pasivního domu a členem Rady centra pasivního domu. Byl členem poradní skupiny ACETA Evropské komise pro vzdělávání v oblasti architektury, je poradcem Národního koordinátora pro uznávání vzdělání v oboru architektura a zastupuje ČKA na jednáních o vzdělávání architektů v Evropě.

Kontakt

DOBRÝ DŮM, s.r.o.
Minská 198/60
616 00 Brno

(+420) 541 247 536
[email protected]
www.dobrydum.cz