Hlavním cílem konference EFAP, kterou uspořádala Česká komora architektů (ČKA) ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR) v rámci oficiálních akcí spojených s českým předsednictvím EU, bylo upozornit veřejnost a státní správu na důležitost kvalitní architektury pro život ve společnosti a tím zdůraznit pozici architektů a jejich vliv na vznik vystavěného prostředí. Přinášíme kompletní přehled o konferenci, program, přednášky zúčastněných a závěry konference.


Konference - přehled

Memorandum o vzdělávání a architektuře 

Politika architektury ČR 

Přednášky:

Vzdělávací systém o architektuře v Irsku 
John Graby (ppt), Royal Institute of Architects of Ireland (RIAI), Irsko
Praktické problémy se zaváděním výchovného a vzdělávacího programu v Irsku. Možnost přenosu irských zkušeností do ostatních evropských zemí. Budoucí očekávání – zavádění nové politiky architektury připravené v Irsku. Jaké změny prodělal vzdělávací systém a proč?

Společné myšlení: Založení HafenCity Universität (HCU) v Hamburku 
Steven Spier (ppt), profesor a prezident HafenCity Universität, Německou 
Založení HCU, univerzity pro vystavěné prostředí a metropolitní rozvoj, v roce 2006 bylo výsledkem různých iniciativ v Hamburku s cílem zlepšit kvalitu architektonického vzdělání a městského plánování. Šlo však současně o součást širší politiky, která má využít kvalitu architektury a městského plánování k získání konkurenční výhody mezi ostatními metropolemi a jako motor ekonomického růstu.

Architektura pro lepší kvalitu života v Evropě
Juhani Katainen (doc), prezident ACE
Doporučení ACE členským státům a institucím EU

Rozvoj sítě lokálních center architektury
Cilly Jansen, (cj verze) (doc), Architectuur Lokaal, Nizozemsko
Představení nevládní sítě využívané v Nizozemsku

Transmettre Architecture – výukový program o architektuře ve Francii
Mireille Sicard, (cj verze) (doc), ředitelka Centra architektury v Isére, Francie
Představení programu, jehož cílem je zavést povědomí o architektuře do vzdělávacího systému již od základních škol. Program organizuje Grenoble School of Architecture a Centrum architektury v Isére.

Diskusní panel – Architektura: Záležitost veřejného zájmu? – úvod k diskusnímu panelu
Oldřich Ševčík, (cj verze) (doc), teoretik a historik architektury
Zástupci různých skupin angažujících se na vytváření veřejného mínění v různých sférách společnosti, nejen v oblasti architektury a v otázkách udržitelného rozvoje, budou diskutovat o rolích architektů, veřejnosti a majitelů (investorů) v tvorbě veřejného prostoru a evropské společnosti. Veřejný zájem
a veřejnost jako investor v ČR. Jaká by měla být role veřejných iniciativ v procesech tvorby kulturního, vystavěného životního prostředí? Jak by s nimi měli politici jednat? Role politika na úrovni správce majetku a věcí veřejných. Role architekta – zprostředkovatel procesu dialogu veřejného zájmu a udržitelného rozvoje v tvorbě a ochraně životního prostředí a kulturních hodnot?