Pracovní skupina pro propagaci architektury (PS PR) předložila návrh Strategie komunikace ČKA představenstvu a Kanceláři ČKA 11. 10. 2011 k připomínkování, po zanesení připomínek byla 13. 2. 2012 předložena představenstvu druhá verze textu. Strategie komunikace jako celek zatím nebyla představenstvem schválena. PS PR rovněž sestavila stručnou Koncepci PR na rok 2012, na jejímž základě se do rozpočtu ČKA pro letošní rok podařilo prosadit částku 80 tisíc Kč na vizuální styl ČKA, 250 tisíc Kč na nové webové stránky ČKA, 80 tisíc Kč na intranet, 40 tisíc Kč na setkávání s novináři.


Dokumenty sestavené Pracovní skupinou pro propagaci architektury (PS PR):

Zpráva o externí a interní komunikaci ČKA a návrh strategie komunikace >> (únor 2012; 2. verze; 75 stran)

Koncepce PR (komunikační) strategie ČKA pro období od dubna do prosince 2012 >> (únor 2012; 6 stran)