Autorizační rada rozhoduje na podkladě vykonaného autorizačního řízení o udělení autorizace. Jmenuje zkušební komise, stanovuje obsah zkoušek a navrhuje autorizační řád. Autorizační rada je oprávněna uznávat i zahraniční oprávnění architektů.

Autorizační řízení upravuje Autorizační řád ČKAMístopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj pan Ivan Bartoš jmenoval s účinností od 1. 5. 2022 Autorizační radu České komory architektů pro tříleté období do 30. 4. 2025 v tomto složení:

Ing. Roman Vodný, Ph.D., zástupce Ministerstva pro místní rozvoj,

akad. arch. Irena Falkum, zástupkyně Ministerstva kultury,

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, zástupce České komory architektů pro obor architektura,

Ing. arch. Jan Sedlák, zástupce České komory architektů pro obor územní plánování,

Ing. Radmila Fingerová, zástupkyně České komory architektů pro obor krajinářská architektura,

Ing. Pavel Štěpán, zástupce České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Zástupce Ministerstva životního prostředí bude jmenován dodatečně.

 

Dotazy k Autorizační radě ČKA posílejte Mileně Ondrákové >>