Autorizační rada rozhoduje na podkladě vykonaného autorizačního řízení o udělení autorizace. Jmenuje zkušební komise, stanovuje obsah zkoušek a navrhuje autorizační řád. Autorizační rada je oprávněna uznávat i zahraniční oprávnění architektů.

Autorizační řízení upravuje Autorizační řád ČKA. Autorizační rada byla jmenována ministryní pro místní rozvoj paní Klárou Dostálovou na období od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2022 ve složení:

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, zástupce ČKA za obor architektura, předseda AR;

Ing. Roman Vodný, Ph.D., zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, místopředseda AR;

Ing. Eva Voženílková, zástupkyně Ministerstva životního prostředí;

akad. arch. Irena Falkum, zástupkyně Ministerstva kultury;

Ing. arch. Jan Sedlák, zástupce ČKA pro obor územní plánování;

Ing. Radmila Fingerová, zástupkyně ČKA pro obor krajinářská architektura;

Ing. Pavel Štěpán, zástupce České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

 

Dotazy k Autorizační radě ČKA posílejte Mileně Ondrákové >>