Portrait

Funkce

člen dozorčí rady ČKA
zvolen v roce 2019 za region Čechy

Bio

Narodil se 9. října 1943 v Praze. Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor architektura a stavba měst v letech 1961-1967 u profesora Antonína Černého. Po skončení základní vojenské služby v srpnu 1968 nastoupil do Stavoprojektu v Pardubicích a v letech 1969 – 1970 absolvoval roční soukromou praxi u tehdy renomované architektonické firmy C.H. Elsom and Patrners architects v Londýně, kde pracoval zejména na projektu přestavby centra města Slough u Windsoru. Roční pobyt byl doprovázen obtížným rozhodováním mezi návratem do Československa a emigrací. Po návratu pokračoval ve Stavoprojektu na projektech pro Východní Čechy. Po reorganizaci, která posílila úlohu objemové typizace panelové výstavby obytných domů odešel na Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje v Pardubicích na místo architekta památkáře s náplní přípravy obnovy a údržby hradů a zámků v tehdejší jeho správě. V letech 1983 – 1986 absolvoval externí vědeckou aspiranturu na Fakultě architektury ČVUT, katedře teorie a dějin architektury, školitel doc. Milada Radová. V letech 1987-1989 pracoval na Městském urbanistickém středisku v Pardubicích, k 31.12.1989 ukončil na vlastní žádost zaměstnanecký poměr. V letech 1992-1997 byl společníkem ve firmě ATELIÉR Atis Pardubice, spol. s r.o. a od roku 1998 do současnosti vykonává svobodné povolání architekta. Od založení ČKA byl po několik let regionálním zástupcem za Pardubický kraj.

Pozice

  • 04/2013 člen DR ČKA

Kontakt

Ing. arch. Miroslav Kopecky, CSc.
Jožky Jabůrkové 166
530 09 Pardubice - Trnová

(+420) 466 644 748
(+420) 603 482 328
[email protected]
http://www.archmiko.cz