Dozorčí rada ČKA předkládá v souladu s ustanovením § 25 odst. 4 písm. f) Zákona výroční zprávu o činnosti za rok 2012


Výroční zpráva DR ČKA - valná hromada 2013