Dozorčí rada ČKA předkládá v souladu s ustanovením § 25 odst. 4 písm. f) Zákona výroční zprávu o činnosti za rok 2015.


Výroční zpráva o činnosti DR za rok 2015 - valná hromada 2016