Představenstvo zasedá zpravidla jednou za měsíc.
Termíny jednání   >>