Stavovský soud je orgán České komory architektů pověřený konáním disciplinárního řízení a také vedením smírčího a rozhodčího řízení.

Dotazy na Stavovský soud: Radka Kasalová, (+420) 211 152 675

 

David Mateásko

David Mateásko
předseda Stavovského soudu ČKA

Václav Šebek

Václav Šebek
místopředseda Stavovského soudu ČKA

Markéta Bromová

Markéta Bromová
člen Stavovského soudu ČKA

Luděk Jasiok

Luděk Jasiok
člen Stavovského soudu ČKA

Martin Kloda

Martin Kloda
člen Stavovského soudu ČKA

Milan Kopeček

Milan Kopeček
člen Stavovského soudu ČKA

Josef Kopečný

Josef Kopečný
člen Stavovského soudu ČKA

Milan Nytra

Milan Nytra
člen Stavovského soudu ČKA

Josef Vrana

Josef Vrana
člen Stavovského soudu ČKA