Stavovský soud je orgán České komory architektů pověřený konáním disciplinárního řízení a také vedením smírčího a rozhodčího řízení.

Dotazy na Stavovský soud: Radka Kasalová, (+420) 211 152 675

 

David Mateásko

David Mateásko
předseda Stavovského soudu ČKA
zvolen v roce 2021

Václav Šebek

Václav Šebek
místopředseda Stavovského soudu ČKA
znovuzvolen v roce 2022

Markéta Bromová

Markéta Bromová
členka Stavovského soudu ČKA
zvolena v roce 2020

Luděk Jasiok

Luděk Jasiok
člen Stavovského soudu ČKA
zvolen v roce 2020

Martin Kloda

Martin Kloda
člen Stavovského soudu ČKA
zvolen v roce 2021

Milan Kopeček

Milan Kopeček
člen Stavovského soudu ČKA
zvolen v roce 2021

Milan Nytra

Milan Nytra
člen Stavovského soudu ČKA
zvolen v roce 2020

Marie Římalová

Marie Římalová
členka Stavovského soudu ČKA
zvolena v roce 2022

Josef Vrana

Josef Vrana
člen Stavovského soudu ČKA
znovuzvolen v roce 2022