• Samosprávné orgány

  Představenstvo, dozorčí rada, Autorizační rada a Stavovský soud ČKA.

 • Pracovní skupiny

  Pracovní skupiny (PS) mají na starosti určitou oblast, nebo konkrétní téma, které sledují. Pro aktuální témata může představenstvo ČKA zřídit ad hoc pracovní skupinu, případně pověřit člena představenstva ČKA zodpovědností za příslušný tematický okruh.

 • Sekretář ČKA

  Sekretář ČKA se účastní jednání představenstva a jednání s orgány veřejné správy, zejména s Úřadem vlády, ministerstvy, Poslaneckou sněmovnou ČR, Senátem ČR a spravuje pro tato jednání odborné podklady a výstupy.

 • Kancelář ČKA

  Kancelář Komory je pomocným výkonným orgánem Komory a administrativně zajišťuje plnění úkolů uložených Komoře zákonem.