• Samosprávné orgány

  Představenstvo, dozorčí rada, Autorizační rada a Stavovský soud ČKA.

 • Pracovní skupiny

  Pracovní skupiny (PS) mají na starosti určitou oblast, nebo konkrétní téma, které sledují. V červnu 2014 představenstvo ČKA schválilo novou strukturu, kdy se snížil počet PS a ustanovily tři tematické okruhy. Pro aktuální témata může představenstvo ČKA zřídit ad hoc pracovní skupinu, případně pověřit člena představenstva ČKA zodpovědností za příslušný tematický okruh.

 • Sekretář ČKA

  Sekretář ČKA se účastní jednání představenstva a jednání s orgány veřejné správy, zejména s Úřadem vlády, ministerstvy, Poslaneckou sněmovnou ČR, Senátem ČR a spravuje pro tato jednání odborné podklady a výstupy.

 • Kancelář ČKA

  Kancelář Komory je pomocným výkonným orgánem Komory a administrativně zajišťuje plnění úkolů uložených Komoře zákonem.