Kancelář ČKA - Praha
Adresa: Josefská 34/6, Praha 1 - 118 00

Telefonní čísla

273 167 480 - recepce

273 167 430 - ředitelka Kanceláře

608 975 312 - členské příspěvky, pojištění

211 152 675 - Stavovský soud

273 167 483 - Dozorčí rada, Autorizační rada, autorizace

273 167 484 - Česká cena za architekturu, web

273 167 486 - office manager

273 167 481 - právní oddělení

 • Kancelář ČKA

  Kancelář Komory je pomocným výkonným orgánem Komory a administrativně zajišťuje plnění úkolů uložených Komoře zákonem.

 • Sekretář ČKA

  Sekretář ČKA se účastní jednání představenstva a jednání s orgány veřejné správy, zejména s Úřadem vlády, ministerstvy, Poslaneckou sněmovnou ČR, Senátem ČR a spravuje pro tato jednání odborné podklady a výstupy.

 • Samosprávné orgány

  Představenstvo, dozorčí rada, Autorizační rada a Stavovský soud ČKA.

 • Pracovní skupiny

  Pracovní skupiny (PS) mají na starosti určitou oblast, nebo konkrétní téma, které sledují. Pro aktuální témata může představenstvo ČKA zřídit ad hoc pracovní skupinu, případně pověřit člena představenstva ČKA zodpovědností za příslušný tematický okruh.