Kancelář Komory je pomocným výkonným orgánem Komory a administrativně zajišťuje plnění úkolů uložených Komoře zákonem.

Kancelář ČKA - Praha
Adresa: Josefská 34/6, Praha 1 - 118 00

Telefonní čísla

273 167 480 - recepce

273 167 481 - ředitel Kanceláře

608 975 312 - členské příspěvky, pojištění

211 152 675 - Stavovský soud

273 167 483 - Dozorčí rada, Autorizační rada, autorizace

273 167 484 - Česká cena za architekturu, web

273 167 486 - office manager

273 167 481 - právní oddělení


Správa webu ČKA

Pokud se zaměstnanci pracovně pohybují mimo kancelář a nedaří se Vám spojit se s nimi na uvedených pevných číslech, využijte prosím mobilní kontakty, jsou-li uvedeny, nebo mailové adresy. Spojí se s Vámi, jakmile to bude možné.

sidlo_CKA_Praha
Mapa Praha

Kancelář ČKA - Brno
Adresa: Starobrněnská 16/18, Brno - 602 00

Telefonní čísla
542 211 809 - celoživotní profesní vzdělávání, autorizační zkoušky         

513 039 101 - soutěže, tisková mluvčí

Kancelar_Brno_1114
Mapa Brno

Úřední hodiny Kanceláře ČKA

Po, St, Čt - 8:00 až 16:00 hod.
Út
- 8:00 až 17:00 hod.
- 8:00 až 15:00 hod.


IČ: 45 76 93 71
DIČ: CZ45 76 93 71
Číslo účtu: 279316984/0300, ČSOB
Identifikátor datové schránky: x6gaeud

ČKA oznamuje, že k datu 22.1.2019 byl ukončen pracovní poměr s ředitelkou Kanceláře Ing.arch. Marií Špačkovou. Vedením Kanceláře ČKA je pověřena Mgr. Eva Faltusová.Eva Faltusová

Eva Faltusová
pověřena řízením Kanceláře ČKA
právní poradce Stavovského soudu ČKA
pracovní skupina Legislativa
právní poradna

Daniela Rybková

Daniela Rybková
zástupkyně ředitelky Kanceláře ČKA
právní poradce představenstva ČKA
právní poradna

Milan Kopeček

Milan Kopeček
Sekretář ČKA

Monika Pohanková

Monika Pohanková
office manager

Tereza Konvičková

Tereza Konvičková
agenda recepce

Helena Jiříková

Helena Jiříková
členské příspěvky
profesní pojištění

Dagmar Petrová

Dagmar Petrová
manager České ceny za architekturu
vzdělávání

Radka Šťastná

Radka Šťastná
agenda České ceny za architekturu
webmaster

Milena Ondráková

Milena Ondráková
Dozorčí rada ČKA
Autorizační rada ČKA
autorizace; databáze ČKA

Radka Kasalová

Radka Kasalová
Stavovský soud ČKA

Jiří Plos

Jiří Plos
právní poradce

Tereza Zemanová

Tereza Zemanová
tisková mluvčí
soutěže a veřejné zakázky
zahraniční aktivity

Kateřina Slaná

Kateřina Slaná
celoživotní profesní vzdělávání ČKA
autorizace