Kancelář Komory je pomocným výkonným orgánem Komory a administrativně zajišťuje plnění úkolů uložených Komoře zákonem.

Kancelář ČKA - Praha
Adresa: Josefská 34/6, Praha 1 - 118 00

Telefonní čísla
273 167 480 - recepce
273 167 485 - kontakt pro média
273 167 484 - produkce akcí
273 167 481 - právní oddělení
273 167 488 - sekretář ČKA
273 167 483 - dozorčí rada, Autorizační rada, autorizace
273 167 484 - webové stránky
273 167 486 - office manager
257 532 430 - příspěvky, pojištění, Stavovský soud

Pokud se zaměstnanci pracovně pohybují mimo kancelář a nedaří se Vám spojit se s nimi na uvedených pevných číslech, využijte prosím mobilní kontakty, jsou-li uvedeny, nebo mailové adresy. Spojí se s Vámi, jakmile to bude možné.

sidlo_CKA_Praha
Mapa Praha

Kancelář ČKA - Brno
Adresa: Starobrněnská 16/18, Brno - 602 00

Telefonní čísla
542 211 809 - celoživotní profesní vzdělávání, autorizační zkoušky                                                                    513 039 101 - soutěže

Kancelar_Brno_1114
Mapa Brno

Úřední hodiny Kanceláře ČKA

Po, St, Čt - 8:00 až 16:00 hod.
Út
- 8:00 až 17:00 hod.
- 8:00 až 15:00 hod.


IČO: 45 76 93 71
DIČ: CZ45 76 93 71
Číslo účtu: 1928140339/0800, Česká spořitelna
Identifikátor datové schránky :    x6gaeud

 

Marie Špačková

Marie Špačková
pověřena řízením Kanceláře Komory
sekretář Komory
koordinace pracovních skupin

Monika Pohanková

Monika Pohanková
office manager

Renáta Rettová

Renáta Rettová
pracovník recepce

Zuzana Hošková

Zuzana Hošková
manažerka produkce a PR
tisková mluvčí ČKA
šéfredaktorka Bulletinu ČKA

Iveta Königsmarková

Iveta Königsmarková
manažerka produkce a PR
sekretář Přehlídky diplomových prací
sekretář Pocty ČKA
editor, správce webových stránek

Tereza Michalová

Tereza Michalová
projekt manažer České ceny za architekturu
zahraniční aktivity

Milena Ondráková

Milena Ondráková
sekretář dozorčí rady ČKA
sekretář autorizační rady ČKA
správa databáze ČKA
autorizace; registrace nových členů

Radka Kasalová

Radka Kasalová
sekretář Stavovského soudu ČKA

Eva Faltusová

Eva Faltusová
právní poradce Stavovského soudu ČKA
sekretář pracovní skupiny Legislativa
právní poradna

Daniela Rybková

Daniela Rybková
právní poradce představenstva ČKA
právní poradna

Jiří Plos

Jiří Plos
právní poradce

Tereza Zemanová

Tereza Zemanová
sekretář pracovní skupiny Soutěže

Lenka Dytrychová

Lenka Dytrychová
finanční agenda
databáze - členské příspěvky

Kateřina Slaná

Kateřina Slaná
celoživotní profesní vzdělávání ČKA
autorizace

Martina Benová

Martina Benová
inzerce