Portrait

Funkce

Stavovský soud ČKA

Bio

V České komoře architektů je zaměstnána od jejího ustavení v roce 1992. Vede agendu Stavovského soudu ČKA.

Kontakt

Radka Kasalová

(+420) 211 152 675
radka.kasalova@cka.cz