Portrait

Funkce

ředitelka Kanceláře ČKA

Bio

Pochází z Klatov. Po studiu na gymnáziu v Klatovech pokračovala ve studiu na Fakultě architektury ČVUT v Praze, které úspěšně dokončila v roce 1994. Po studiu se v letech 1994-96 věnovala památkové péči v Pražském ústavu památkové péče a současně publikační a externě i pedagogické činnosti na FA ČVUT. Následně v letech 1996 - 2002 pracovala s architektem Martinem Kotíkem v pražském atelieru OMICRON-K na spoustě významných projektů a realizací. V roce 2002 se po absolvování autorizačních zkoušek stala autorizovaným architektem a zároveň členem ČKA. Rok pak spolupracovala s atelierem STOPRO. Následně několik let vedla vlastní projekční atelier. Má na svém kontě spoustu projektů a realizací v Praze i v jiných koutech republiky. Účastnila se řady architektonických soutěží. Před příchodem do kanceláře ČKA tři roky vedla stavební úřad. Do její kompetence spadal i speciální stavební úřad a silniční správní úřad ohledně komunikací správního obvodu celé Prahy - Západ. Má bohaté zkušenosti nejen s projekcí, ale i se státní správou a legislativním procesem. Spolupracovala na tvorbě a připomínkování novely Stavebního zákona, Silničního zákona a věnuje se také problematice EIA v návaznosti na připravovanou novelu Stavebního zákona. Je členkou pracovní skupiny legislativa ČKA. Ve volném čase pokud nějaký zbude ráda kreslí, fotografuje, cestuje a čte.

Kontakt

Ing. arch. Marie Špačková
+420 273 167 488
marie.spackova@cka.cz