Portrait

Funkce

ředitelka Kanceláře ČKA
manager České ceny za architekturu


Kontakt

Bc. Dagmar Petrová
+420 702 035 234
+420 257 532 430
dagmar.petrova@cka.cz