Portrait

Funkce

manager České ceny za architekturu
vzdělávání

Kontakt

Bc. Dagmar Petrová
+420 702 035 234
+420 257 532 430
dagmar.petrova@cka.cz