Portrait

Funkce

agenda České ceny za architekturu
webmaster

Bio

Vystudovala architekturu na FA ČVUT v Praze. V Kanceláři ČKA od ledna 2018 administruje agendu České ceny za architekturu týkající se zejména přihlášek, poroty, Akademie ČCA, Grémia ČCA a zároveń je webmasterem webu České ceny za architekturu i webu České komory architektů.

Kontakt

Ing. arch. Radka Šťastná

(+420) 731 508 028
(+420) 273 167 484
radka.stastna@cka.cz