Soutěžní přehlídka architektonických prací realizovaných na území České republiky s již patnáctiletou tradicí.


Grand Prix architektů – Národní cena za architekturu je soutěžní přehlídka architektonických prací dokončených v uplynulém roce, pořádaná Obcí architektů a Českou komorou architektů.

Vypisuje ji každoročně Obec architektů a Česká komora architektů ke dni architektury UIA.

Soutěžní přehlídka je otevřená, zúčastnit se jí mohou čeští i zahraniční architekti, projektanti a výtvarníci, podmínkou je, že dílo je realizováno na území České republiky.
Díla českých architektů realizovaná mimo území České republiky se mohou přehlídky zúčastnit mimo soutěž. Do přehlídky mohou být přihlášeny práce realizované v posledním roce. Přehlídka Grand Prix architektů – Národní cena za architekturu má několik kategorií  - viz níže. Práce posuzuje nezávislá odborná mezinárodní porota. Porota pracuje každý rok v jiném složení, ale vždy v ní zasedají čtyři zahraniční architekti, z nichž jeden je ze Slovenské republiky a český kritik, teoretik nebo historik architektury nebo výtvarný umělec.
V jednotlivých kategoriích se udělují ceny a čestná uznání, hlavní cenou je Grand Prix, kterou získává vítězná práce celé přehlídky. Stavebník, díky němuž mohlo vzniknout mimořádné architektonické dílo, může být odměněn cenou pro investora.
Při slavnostním vyhlašování vítězů se předává také cena českému architektovi za významné celoživotní dílo. Laureáta navrhuje Rada Obce architektů. Ceny jsou čestné.

Všechny práce jsou vždy představeny na veřejné výstavě v Praze. Výstava poté jako putovní navštíví řadu českých a moravských měst a bývá prezentována i v zahraničí. Posláním soutěžní přehlídky Grand Prix architektů – Národní cena za architekturu je prezentace současné kvalitní architektury, vznikající v České republice, široké veřejnosti.

Soutěžní kategorie

  • rodinný dům
  • novostavba,
  • rekonstrukce
  • interiér
  • krajinářská a zahradní tvorba
  • urbanismus
  • architektonický design-drobná architektura-výtvarné dílo v architektuře;

Akademie architektů
• po dohodě jmenují předsedové OA a ČKA z řad předních českých odborníků Akademii architektů, která bude nezávislou dobrovolnou stavovskou skupinou;
• jejím úkolem a cílem je vyhledávat architektonická díla vysoké kvality a vyzývat jejich autory k účasti v soutěžní přehlídce Grand Prix architektů – Národní ceny za architekturu;
• vybraná díla navržená akademiky k účasti v GPA budou medializována a po dobu celé soutěžní přehlídky označeny textem: „Realizace vyzvané Akademií architektů k účasti na soutěžní přehlídce Grand Prix architektů – Národní cena za architekturu“.

Seznam členů Akademie architektury

Do Akademie architektury budou každoročně nominováni mimo jiné autoři oceněných prací soutěžní přehlídky Grand Prix architektů. Jedním z dalších informačních zdrojů je také ročenka „Česká architektura“ vydávaná o.p.s. Prostor, která funguje nezávisle na ČKA a OA.

Statut akademie architektury

Příloha statutu - oznámení o.p.s. Prostor

Soutěžní pravidla

Více informací:
Jan Danko, sekretář Obce architektů, obecarch@architekt.cz, 724 287 666, www.grandprix-architektu.cz 
Veronika Busková, tajemník pracovní skupiny ČKA pro Grand Prix, veronika.buskova@cka.cc, 257 535 034