Předkládaný materiál je v rozpracovanosti k datu 15. dubna 2015, bez korektur.


Úpravy směřují k zlepšení výkladu standardů při uzavírání smluvního vztahu se zadavateli. Snaží se vyjádřit proces vzniku díla z pohledu ustálených fází, z nichž každá má svůj jasně vymezený smysl a opodstatnění. Jelikož obsah standardů je značně obsáhlá a odborná problematika, zavádí se nástroj několika měřítek hloubky popisu standardů podle způsobu, aby byl materiál použitelný zejména pro zadavatele a jako pomocný materiál pro autorizovanou osobu.

Obsah

1. Výklad změn a úprav
2. Schéma struktury standardů
3. Hlavní struktura standardů
4. Výkonové fáze :
4.1. Příprava zakázky ‐ karta fáze a krycí list činností
4.2. Návrh stavby, studie ‐ karta fáze a krycí list činností
4.3. Umístění stavby ‐ karta fáze a krycí list činností
4.4. Povolení stavby ‐ karta fáze a krycí list činností
4.5. Prováděcí dokumentace ‐ karta fáze a krycí list činností
4.6 Zadávací dokumentace ‐ karta fáze a krycí list činností
4.7 Autorský dozor ‐ karta fáze a krycí list činností
5. Příloha č. 1 ‐ podklady, studie, průzkumy
6. Koncepční část – poziční dokument (zdůvodnění, výhledová strategie

Celý materiál v přiloženém PDF >>