Pracovní skupina ČKA Standardy představuje materiál, který v uplynulém roce spolu s prac. skupinou ČKA Zahraniční aktivity shromáždila jako podnět pro budoucí směřování standardů.


Je skutečností, že v rámci procesu otevírání evropského trhu služeb vyvíjí ACE (Evropská rada architektů) na popud Evropské komise aktivity, které mají ujednotit pohled na práci architektů v jednotlivých zemích.

Naše  Komora tento proces zavčas zachytila a byla prostřednictvím svých zástupců v pracovní skupině pro standardy v ACE spoluautorem výchozího schématu (tab 1).
Mezi jeho základní přednosti patří jednoznačný příklon k důležitosti počátečních fází projektu a zařazení koncepční a návrhové části do projektové přípravy. V tomto duchu a v návaznosti na metodiku ACE, bude stávající skupina v práci pokračovat. Mezi první důležité kroky patří publikování tohoto materiálu v rámci ceníku UNIKA tab 4 a 5.

 

Tabulka 1 – výchozí schéma tzv matrix standardů – evropský standard schválený v ACE

Tabulka 2 – aktuální matrix RIBA, tento materiál byl inspirativně použit pro standard ACE

Tabulka 3 – počáteční konverze tabulky ACE na české prostředí s naznačením použití pro další obory – zpracoval arch. Martinek

Tabulka 4 – finalizovaná podoba konverze tabulky - zpracoval arch. Václavík

Tabulka 5 – finální podoba konverze tabulky uveřejněná v UNICE  – zpracoval arch. Václavík

Tabulka 6 – princip možného použití rozsahu standardů ACE pro honoráře – zpracoval arch. Václavík

Tabulka 7 - komparativní srovnání členění výkonů podle RIBA a ACE - arch. Václavík

Tabulka 8 - pracovní materiál pro diskuzi o možné konverzi na CZ prostředí - arch. Václavík

Více o jednotném evropském standardu bylo publikováno v minulých číslech na stránkách Bulletinu Komory.

Dne 5. 9. 2014, Ing. arch. Pavel Martinek