Říjen 2014


Vážení kolegové,

představujeme profesní standardy, které vznikaly poslední léta za spolupráce ČKA a ČKAIT. 
Jejich vydání bylo pozdrženo novelizací stavebního zákona a vyhlášek v roce 2013. Jelikož za tuto dobu došlo také k názorovému posunu na použití standardů, bližšímu poznání zahraničních zkušeností a vůbec k postupné změně v nazírání na role jednotlivých výkonových fází, bude pracovní skupina nadále intenzivně pracovat na reflexi těchto skutečností. Bezprostředně pak na zoptimalizování a zjednodušení standardů pro jejich lepší použitelnost při uzavírání smluv a vůbec objasňování smyslu práce architekta.
 
Pro více informací o dalším směřování v této oblasti doporučujeme sledovat pracovní materiály, které jsou pravidelně publikované na webu Komory v sekci naší pracovní skupiny.

Ing.arch. Pavel Martinek – předseda pracovní skupiny ČKA Standardy

Část 1.

Urbanismus, územní plánování a obory související

1.1 Zásady územního rozvoje (ZUR)
1.1.3 ZUR, tabulková příloha

1.2 Územní plán a součinnosti při pořizování (ÚP)
1.2.3 ÚP, tabulková příloha

1.3 Regulační plán a součinnosti při pořizování
1.3.4 Regulační plán na žádost, tabulková příloha

1.3.4 Regulační plán z podnětu, tabulková příloha

1.4 Územní studie a součinnosti při pořizování (ÚS)
1.4.3 ÚS, tabulková příloha

Část 2.

Projektování staveb

2.1 Pozemní stavby

2.2 Krajinářská architektura
2.2.9 Dendrologický průzkum, speciální průzkumy

Část 3.

Interiérová tvorba a související činnosti – bude doplněno