Pracovní skupina se věnuje aktuálním tématům svébytného oboru krajinářské architektury v rámci struktury ČKA a v celé šíři procesu projekční přípravy staveb krajinářské architektury i procesu územního plánování v návaznostech s tvorbou krajiny městské i volné.

Složení PS

Předseda: Petr Velička

Členové: Marek Holán, Jakub Chvojka, Matouš Jebavý, Eva Jeníková, Tomáš Popelínský, Ondřej Remeš, Klára Salzmann, Lenka Vyhnálková

Stálý host: Jiřina Zemanová 

Koordinace: Marek Job,

Pracovní skupina se věnuje aktuálním tématům svébytného oboru krajinářské architektury v rámci struktury ČKA a v celé šíři procesu projekční přípravy staveb krajinářské architektury i procesu územního plánování v návaznostech s tvorbou krajiny městské i volné.

Pracovní skupina byla založena v roce 2010. 

Návrh strategie ČKA pro „Zelenou infrastrukturu“ v České republice >>

 

Petr Velička

Petr Velička
předseda pracovní skupiny ČKA

Marek Holán
člen pracovní skupiny ČKA

Jakub Chvojka
člen pracovní skupiny ČKA

Matouš Jebavý
člen pracovní skupiny ČKA

Eva Jeníková
členka pracovní skupiny ČKA

Tomáš Popelínský
člen pracovní skupiny ČKA

Ondřej Remeš
člen pracovní skupiny ČKA

Klára Salzmann

Klára Salzmann
členka pracovní skupiny ČKA

Lenka Vyhnálková
členka pracovní skupiny ČKA

Jiřina Zemanová
stálý host