Pracovní skupina se věnuje aktuálním tématům svébytného oboru krajinářské architektury v rámci struktury ČKA a v celé šíři procesu projekční přípravy staveb krajinářské architektury i procesu územního plánování v návaznostech s tvorbou krajiny městské i volné.

Složení PS

Předseda: Petr Velička
Členové: Klára Salzmann, Jakub Chvojka, Matouš Jebavý, Eva Jeníková, Lenka Vyhnálková

Stálý host: Jiřina Zemanová 

 

Koordinace: Marek Job, marek.job@cka.cz

Pracovní skupina se věnuje aktuálním tématům svébytného oboru krajinářské architektury v rámci struktury ČKA a v celé šíři procesu projekční přípravy staveb krajinářské architektury i procesu územního plánování v návaznostech s tvorbou krajiny městské i volné.

---------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální zprávy sekretáře ČKA k činnosti pracovních skupin v roce 2018  >>

Zprávy sekretáře ČKA k činnosti pracovních skupin v roce 2017 >> 

Zprávy sekretáře ČKA k činnosti pracovních skupin v roce 2016 >> 

Zprávy sekretáře ČKA k činnosti pracovních skupin v roce 2015 >> 

---------------------------------------------------------------------------------------

Pracovní skupina založena v roce 2010. 
Návrh strategie ČKA pro „Zelenou infrastrukturu“ v České republice >>

 

Petr Velička

Petr Velička
předseda pracovní skupiny ČKA

Klára Salzmann

Klára Salzmann
členka pracovní skupiny ČKA

Jakub Chvojka
člen pracovní skupiny ČKA

Matouš Jebavý
člen pracovní skupiny ČKA

Eva Jeníková
členka pracovní skupiny ČKA

Lenka Vyhnálková
členka pracovní skupiny ČKA