Občanské sdružení Arnika bylo pořadatelem semináře Zachování alejí jako typického prvku české krajiny „Krajina bez alejí by byla jako obraz bez rámu“, seminář o využití odborných poznatků a právních nástrojů v praxi občanských sdružení, obcí, odborné veřejnosti a ekoporadců.


ČKA zastupoval Petr Velička s příspěvkem „Jak jsme k alejím přišli a jak o ně dnes přicházíme (Nejen historické souvislosti vzniku a zániku alejí v našich zemích)“.

Vizualizace

Stanovisko ČKA