Skupina se zaměřuje na připravovanou či novelizovanou legislativu a snaží se ji ovlivnit ve prospěch profese i veřejného zájmu.

Složení PS

Předseda: David Hlouch

Členové: Jan Kasl, Pavel Hnilička, Jiří Plos, Martin Kloda, Kamil Kubiš, Ivan Plicka, Aleš Marek, Martin Peterka

Podskupina pro rekodifikaci: David Hlouch, Jan Kasl, Martin Kloda, Aleš Marek, Kamil Kubiš, Ivan Plicka

Podskupina pro památkovou péči: Karel Cieslar, Benjamin Fragner, Jan Sedlák, Josef Smutný, Lucie Kadrmanová Chytilová, Igor Krčmář, Jiří Plos, Miroslav Kopecký

 Koordinace: Eva Faltusová, (+420) 273 167 481

-------------------------------------------------------------------------------

Aktuální zprávy sekretáře ČKA k činnosti pracovních skupin v roce 2018  >>

Zprávy sekretáře ČKA k činnosti pracovních skupin v roce 2017  >> 

Zprávy sekretáře ČKA k činnosti pracovních skupin v roce 2016 >> 

Zprávy sekretáře ČKA k činnosti pracovních skupin v roce 2015 >> 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

David Hlouch

David Hlouch
předseda PS Legislativa
člen PS Legislativa - Rekodifikace stavebního práva

Pavel Hnilička

Pavel Hnilička
člen PS Legislativa

Martin Kloda

Martin Kloda
člen PS Legislativa
člen PS Legislativa - Rekodifikace stavebního práva

Jiří Plos

Jiří Plos
člen PS Legislativa
člen PS Legislativa - Památková péče

Martin Peterka

Martin Peterka
člen PS Legislativa

Kamil Kubiš
člen PS Legislativa

Benjamin Fragner
člen PS Legislativa - Památková péče

Lucie Kandrmanová Chytilová

Lucie Kandrmanová Chytilová
člen PS Legislativa - Památková péče

Miroslav Kopecký
člen PS Legislativa - Památková péče

Igor Krčmář

Igor Krčmář
člen PS Legislativa - Památková péče

Jan Sedlák
člen PS Legislativa - Památková péče

Josef Smutný

Josef Smutný
člen PS Legislativa - Památková péče

Karel Cieslar

Karel Cieslar
člen PS Legislativa - Památková péče

Jan Kasl

Jan Kasl
člen PS Legislativa
člen PS Legislativa - Rekodifikace stavebního práva

Ivan Plicka

Ivan Plicka
člen PS Legislativa - Rekodifikace stavebního práva

Aleš Marek
člen PS Legislativa - Rekodifikace stavebního práva