Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo 20. srpna v Praze seminář ke 2. výzvě v IROP  "Územní plány". Jedná se o aktuální dotační výzvy ohledně územních plánů a připravované výzvy ohledně regulačních plánů a územních studií.

Zápis ze semináře zde >>

Prezentace ze semináře 

Seminář pro žadatele k 2. výzvě IROP „Územní plány“, část I. >>
Seminář pro žadatele k 2. výzvě IROP „Územní plány“, část II.  >> 

Seminář pro SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.
Průběžná výzva č. 2 ÚZEMNÍ PLÁNY >>

Webová aplikace MS2014+ >>

Výzvy ve Specifickém cíli 3.3 IROP: Regulační plány  >>

Seminář pro žadatele k 2. výzvě IROP „Územní plány" Kontrola veřejných zakázek >>