V územních plánech měst a obcí se stále častěji objevují regulace, které do tohoto typu dokumen-tace nepatří a následně omezují výstavbu domů i ostatních staveb. Česká komora architektů (ČKA) usiluje o to, aby vznikaly kvalitní územní plány, které co nejméně omezují budoucí rozvoj a zároveň nastavují individuální kritéria vedoucí k co nejlepšímu využití území.


Celý text viz. tiskové zprávy ČKA