Pracovní skupina má za cíl podporovat a rozvíjet znalosti a vědomosti o architektuře na všech stupních vzdělávání. Speciální zřetel je věnován vysokým školám s výukou architektury a spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Členové spolupracují rovněž na vzájemném uznávání vzdělání (nostrifikace). Rovněž se zaměřují na pracovníky stavebních úřadů a obecních úřadů.

Složení PS

Předseda: Ladislav Lábus
Členové: Lenka Burgerová, Radek Kolařík, Regina Loukotová, Zdeněk Trefil

Koordinace: Dagmar Petrová, kontakt: 

------------------------------------------------------------------------------

Aktuální zprávy sekretáře ČKA k činnosti pracovních skupin v roce 2018  >>

Zprávy sekretáře ČKA k činnosti pracovních skupin v roce 2017  >> 

Zprávy sekretáře ČKA k činnosti pracovních skupin v roce 2016 >> 

Zprávy sekretáře ČKA k činnosti pracovních skupin v roce 2015 >> 

--------------------------------------------------------------------------------

Pracovní skupina byla založena v roce 2005.


 

Ladislav Lábus

Ladislav Lábus
předseda PS Vzdělávání

Lenka Burgerová
členka PS Vzdělávání

Radek Kolařík

Radek Kolařík
člen PS Vzdělávání

Regina Loukotová

Regina Loukotová
členka PS Vzdělávání

Zdeněk Trefil

Zdeněk Trefil
člen PS Vzdělávání