Rozvíjí spolupráci jak se zahraničními architektonickými komorami, tak se sdruženími. Vedle PS existuje i tzv. ACE tým, který skupina koordinuje, sestávají z členů ostatních PS, kteří se aktivně účastní jednání a práce v Evropské radě architektů (ACE).

Složení PS

 
Předseda: Pavel Martinek
Členové: Dalibor Borák, Josef Smutný, Jaroslav Šafer, Zdeněk Trefil

Koordinace: Tereza Zemanová

----------------------------------------------------------------------------------

Aktuální zprávy sekretáře ČKA k činnosti pracovních skupin v roce 2018  >>

Zprávy sekretáře ČKA k činnosti pracovních skupin v roce 2017  >> 

Zprávy sekretáře ČKA k činnosti pracovních skupin v roce 2016 >> 

Zprávy sekretáře ČKA k činnosti pracovních skupin v roce 2015 >>

---------------------------------------------------------------------------------- 

Pavel Martinek

Pavel Martinek
předseda PS Zahraniční aktivity

Dalibor Borák

Dalibor Borák
člen PS Zahraniční aktivity

Josef Smutný

Josef Smutný
člen PS Zahraniční aktivity

Jaroslav Šafer

Jaroslav Šafer
člen PS Zahraniční aktivity

Zdeněk Trefil

Zdeněk Trefil
člen PS Zahraniční aktivity