Rozvíjí spolupráci jak se zahraničními architektonickými komorami, tak se sdruženími. Vedle PS existuje i tzv. ACE tým, který skupina koordinuje, sestávají z členů ostatních PS, kteří se aktivně účastní jednání a práce v Evropské radě architektů (ACE).

Složení PS

 
Předseda: Jaroslav Šafer
Členové: Dalibor Borák, Pavel Martinek, Josef Smutný

Koordinace: Tereza Zemanová kontakt: tereza.zemanova@cka.cz

----------------------------------------------------------------------------------

Aktuální zprávy sekretáře ČKA k činnosti pracovních skupin v roce 2018  >>

Zprávy sekretáře ČKA k činnosti pracovních skupin v roce 2017  >> 

Zprávy sekretáře ČKA k činnosti pracovních skupin v roce 2016 >> 

Zprávy sekretáře ČKA k činnosti pracovních skupin v roce 2015 >>

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Jaroslav Šafer

Jaroslav Šafer
předseda PS Zahraniční aktivity

Dalibor Borák

Dalibor Borák
člen PS Zahraniční aktivity

Pavel Martinek

Pavel Martinek
člen PS Zahraniční aktivity

Josef Smutný

Josef Smutný
člen PS Zahraniční aktivity