Architekti ČKA součástí pracovních skupin Evropské rady architektů.


Pracovní skupiny (WG - Working Groups) Evropské rady architektů jsou důležité aktivní články organizace. Členové WG jsou architekti ze zemí Evropské Unie, sdružených pod ACE. Rada spojuje zájmy 47 členských organizací zemí EU + Norska a Švýcarska.

Česká komora architektů jako člen Rady nominovala své zástupce do pracovních skupin ACE, které z velké většiny odpovídají našemu rozdělení. Prakticky jsou v bruselských WG zastoupeny jednotlivě.

Nominaci sestavila PS zahraniční aktivity. Zjistíme účelnost členství v ACE zase o trochu blíže, využijeme jejich výsledků práce, zapojíme se.

Na výzvu ACE představenstvo ČKA v září 2012 souhlasilo s návrhem delegátů jmenovaných do skupin Rady pracovní sekupinou ČKA - zahraniční aktivity.

Pracovní skupiny ACE (WG - Work Groups) a zástupci ČKA

Překlad - PSWGčlen ČKApředseda skupiny
Vzdělávání Education (E) Radek Kolařík       Ferenc Makovenyi (HU)
Profesní kvalifikační směrnice Professional Qualification Directive (PQD) Dalibor Borák Toal O´Muiré (IR)
Celoživotní vzdělávání Continuous Professional Development (CPD) Barbara Potysz Michel Proces (BE)
Architektonické soutěže Architectural Design Contests (ADC) Michal Fišer Georg Pendl (A)
Standardy/rozsah služeb Scope of Services (SoS) Pavel Martinek Philip Ridgway (F)
Pojištění a odpovědnost Liability and Insurance (L&I) Jan Hájek Pawel Kobylanski (PL)
Veřejné zakázky Public Procurement (PP) Petr Lešek Thomas Maibaum (DE)
Udržitelná architektura Environment and Sustainable Architecture (ESA) David Mareš Judit Kimpian (UK)
Urbánní záležitosti Urban Issues (UI) Josef Smutný Antonio Borghi (IT)
Bydlení Housing (H) Josef Smutný Teresa Taboas

Pracovní skupiny uvedené v tabulce patří v současnosti mezi aktivní. Další WG v ACE jsou:

Accreditation / Validation; Professional Practice Experience +2 (PS v souvislosti se současnou novelizací evropské PQD); Regulatory Questions and Issues; Trade in Services; Health and Safety; Services in the Internal Market.

Za účelem probíhající úpravy evropské směrnice o uznávání profesních kvalifikací byly zřízeny skupiny PQD a PPE+2. Tato směrnice určuje pravidla v případě zájmu praktikovat za hranicemi ČR.
Své důležité místo má také pojištění (L&I). Jejím úkolem je zajistit výhodné pojištění platné v rámci celé Evropy. Jedná se o těžký úkol kvůli lišícím se systémům jednotlivých členských zemí, zvyšujícímu se rozsahu činností, za které architekt odpovídá a kvůli rostoucí deregulaci stavebního zákona.
Skupina Standardů - (SoS) se pomocí dotazníku dopátrala rozsahu služeb architektů v členských zemí, chybí jí odpověď jen cca sedmi států. Ze získaných informací chce vydat přehled a příručku.Věnuje se normám, BIM, spolupracuje s inženýry, s PS pojištění.
PS Udržitelná architektura (ESA) je v ČKA nováčkem, vznikla tento podzim. Té bruselské dříve předsedal Dalibor Borák. skupina je aktivní v souvislosti se směrnicí energetické účinnosti EED a EPBD (Energy Performance of Building Directive).
Ve skupině Public Procurement (PP) je úkolem č. 1 novelizace evropské směrnice, kde je v návrhu výběr podle nejnižší ceny nahrazen výběrem podle nejnižších nákladů.

Sekretariát ACE svou polohou v bruselském centru je zaměřen na přímé působení na Evropské instituce, prosazující zájmy architektů.

Spolupráci s pracovními skupinami ACE rozjíždíme. Chceme využít výsledků práce jednotlivých PS a jako členové této organizace (platící členské příspěvky) se aktivněji zapojit.

V případě zájmu kontaktujte pracovní skupinu ČKA Zahraniční aktivity.

Webové stránky ACE: www.ace-cae.eu
jméno: cca, heslo: ccacz20