Dne 1. července 2013 navštívíla ČKA delegace významných čínských architektů, univerzitních profesorů a zástupců developerských firem.


Účelem setkání bylo získání informací o současném dění v architektuře obou zemí, umožnění navázání bližších kontaktů v pracovním prostředí, akademických aktivitách a podpis Memoranda o vzájemné spolupráci mezi ČKA a ASC.

Pracovní skupina ČKA pro zahraničí připravila pro architekty, studenty architektury a další zájemce přednášky 4 čínských architektů o jejich současné tvorbě. Česká strana prezentovala např.: ochranu památek v Praze, systém architektonického školství v ČR, práce českých architektů v Číně.

Na půdě Komory byla po celý den (10:00 do 18:00) prezentována VÝSTAVA 20 současných čínských projektů. Výstava bude následně převezena na pozvání  RIBA do Londýna.

Memorandum o spolupráci >>

Seznam účastníků z Číny >>

Tisková zpráva ČKA ze dne 1. července 2013 >>