Dne 24. srpna proběhlo v prostorách ČKA neformální jednání delegace zástupců parlamentní Komise V. z Indonésie se zástupci ČKA. Jednání se zúčastnil i pan velvyslanec Indonéské republiky v ČR Aulia Aman Rachman a členky diplomatického sboru paní Fitriyani Riduan a paní Tribayu Deviputri Purwanti.

Účelem setkání 20 členů komise odpovědné za architekturu a urbanismus a členů pracovní skupiny pro zahraničí ČKA bylo především navázání prvních kontaktů v pracovním prostředí, výměna informací ve vztahu k legislativě a procesu výstavby a územního plánování. Mr. Yudi Widiana Adia, vedoucí delegace, projevil zájem taktéž o instituci ČKA, její působnost, problematiky, které řeší či profesi architekta a systém vzdělávání architektů v ČR. Stejně jako u nás, se i v Indonésii letos chystají novely a nové zákony dotýkající se profese architektů, v současnosti připravují novelu architektonického zákona a uchování historických budov, což bylo další z témat setkání. Setkání bylo prvním kolem neformálního jednání pro navázání spolupráce mezi ČKA a Indonésií.  

IN