Společný jazyk pro udržitelnou výstavbu - účelem tohoto pracovního nástroje je zajistit společné chápání terminologie používané v rámci udržitelné výstavby při komunikaci na národní i evropské úrovni. Je třeba, aby soubory definic, termínů a pojmů používaných v oblasti udržitelné výstavby byly aktuální, relevantní a užitečné.


ACE, ECP (the European Concrete Platform) a EESC (the European  Economic and Social Committee) vydávají vícejazyčný slovník Common Language for Sustainable Construction.

Glossary_en

WWW - Wiki