Pracovní skupina Zahraniční aktivity ČKA.


Záznamy ze schůzek, kterých se zúčastnili členové PS nebo skupinou delegovaní zástupci.

  • Jednání pracovní skupiny Zahraniční aktivity v Praze

Zápis PS ze dne 28. července 2015>>
Zápis PS ze dne 26. března 2015 >>
Zápis PS ze dne 19. února 2015 >>

ZAHRANIČNÍ CESTY

IMAG0819