Pracovní skupina Památková péče pořádala konferenci Legislativa v památkové péči.
Konala se 15. února 2016 od 9.00 hodin v budově Poslanecké sněmovny Praha 1 – Malá Strana, v zasedací místnosti č. 48/přízemí – tzv. „Konírna“ vchod z Malostranského náměstí č.7/19.
Konference se konala pod záštitou poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Heleny Langšádlové.

Zápis z konference naleznete zde >>