Představenstvo zasedá zpravidla jednou za měsíc. Zde termíny jednání.

zápis ze dne 8. ledna 2013 >>

zápis ze dne 12. února 2013 >>

zápis ze dne 5. března 2013 >>

zápis ze dne 9. dubna 2013 >>

zápis ze dne 20. dubna 2013 (mimořádné zasedání) >>

zápis ze dne 30. dubna 2013 >>

zápis ze dne 21. května 2013 >>

zápis ze dne 11. června 2013 >>

zápis ze dne 6. srpna 2013 >>

Plán akcí a tiskových výstupů ČKA 2013/14 >>

zápis ze dne 10. září 2013 >>

zápis ze dne 8. října 2013 >>

zápis ze dne 12. listopadu 2013 >>