Sekretář ČKA se účastní jednání představenstva a jednání s orgány veřejné správy, zejména s Úřadem vlády, ministerstvy, Poslaneckou sněmovnou ČR, Senátem ČR a spravuje pro tato jednání odborné podklady a výstupy.

 

Koordinace pracovních skupin ČKA:

2018

Zpráva sekretáře ke dni 3. 4. 2018 >>

Zpráva sekretáře ke dni 6. 3. 2018 >>

Zpráva sekretáře ke dni 6. 2. 2018 >>

Zpráva sekretáře ke dni 9. 1. 2018 >>

Souhrnná zpráva sekretáře o činnosti PS ČKA za rok 2017 >>