Aktuální dokumenty shrnující politiku a priority České komory architektů pro určité období.


Aktuální dokumenty:

Politika ČKA v roce 2017