Zápis z jednání PS Honoráře 22. 1. 2015 >>

Zápis z jednání PS Urbanismus 22. 1. 2015 >>

Zápis společná schůzka PS Urbanismus a PS Krajinářská architektura 11. 2. 2015 >>

Zápis z jednání PS Honoráře 20. 2. 2015  >>

Zápis z diskuze u kulatého stolu PS Urbanismus dne 24. 3. 2015  >>

Zápis z jednání PS Urbanismus 13. 5. 2015 >>

Zápis z jednání PS Vzdělávání 13. 5. 2015 >>

Zápis z jednání PS Hospodářská činnost 21. 5. 2015 >>

Zápis z jednání PS Standardy a honoráře 18. 8. 2015 >>

Zápis z jednání PS Standardy a honoráře 7. 9. 2015 >>

Zápis z jednání PS Standardy a honoráře 12. 10. 2015 >>

Zápis z jednání PS Vzdělávání ze dne 15. 10. 2015  >>

Zápis z jednání PS Památkové péče ze dne 2. 11.2015 >>