• Základní informace o České komoře architektů

    Česká komora architektů je stavovská profesní organizace zřízena zákonem.

  • Valná hromada

    Nejvyšším orgánem České komory architektů je valná hromada, která je organizována každoročně pro všechny členy ČKA.

  • Úřední deska ČKA

    Úřední deska ČKA slouží pro doručení úřední korespondence - zejména oznámení s disciplinárními opatřeními. 15. den po vyvěšení je písemnost v souladu se správním řádem považována za doručenou.