Výnosy, náklady a další finanční informace včetně komentáře za rok 2009.


Zpráva o hospodaření za rok 2009 >>