Zpráva o hospodaření České komory architektů za rok 2013 je zpracována v souladu s vedeným účetnictvím ČKA v běžném roce a v souladu s účetní závěrkou organizace k 31. 12. 2013.


Zpráva o hospodaření České komory architektů za rok 2013 je zpracována v souladu s vedeným účetnictvím ČKA (z podkladů informační soustavy) v běžném roce a v souladu s účetní závěrkou organizace k 31. 12. 2013; v souladu s ustanoveními § 3 a § 4 Organizačního, jednacího a volebního řádu ČKA (OJVŘ).

Výrok auditora, roční účetní uzávěrka a rozbor hospodaření byl v souladu s § 4 odst. 3 Organizačního, jednacího a volebního řádu ČKA předložen dne 4.3.2014 dozorčí radě ČKA. Následně je ověření účetní závěrky, výrok auditora a rozbor hospodaření v souladu s ustanovením § 4 odst. 3 OJVŘ předkládán nejvyššímu samosprávnému orgánu ČKA tj. valné hromadě.

Zpráva o hospodaření za rok 2013 >>