Zpráva o hospodaření České komory architektů za rok 2011 je zpracována v souladu s vedeným účetnictvím ČKA v běžném roce a v souladu s účetní závěrkou organizace k 31. 12. 2011.


 

Úvod 

Zpráva o hospodaření České komory architektů za rok 2011 je zpracována v souladu s vedeným účetnictvím ČKA (z podkladů informační soustavy) v běžném roce a v souladu s účetní závěrkou organizace k 31. 12. 2011; v souladu s ustanoveními § 3 a § 4 Organizačního, jednacího a volebního řádu ČKA (OJVŘ).

Účetnictví České komory architektů bylo, podle ustanovení §3 odst. 3 OJVŘ, včetně rozboru hospodaření, předloženo k ověření nezávislému auditorovi.

Kancelář ČKA celistvé a úplně vedené účetnictví za rok 2011 předložila Ing. Heleně Křepinské, auditorce zapsané v seznamu Komory auditorů České republiky pod č. osvědčení 1362, a to k provedení celoročního auditu, ke zpracování zprávy auditora o ověření účetní uzávěrky a ke zpracování výroku auditora za rok 2011.

Výrok auditora, roční účetní uzávěrka a rozbor hospodaření byl v souladu s § 4 odst. 3 Organizačního, jednacího a volebního řádu ČKA předložen dne 17.2.2012 dozorčí radě ČKA. Následně je ověření účetní závěrky, výrok auditora a rozbor hospodaření v souladu s ustanovením § 4 odst. 3 OJVŘ předkládán nejvyššímu samosprávnému orgánu ČKA tj. valné hromadě.

Zpráva o hospodaření za rok 2011 >> (PDF)